Tele: 0431-44 94 50
Fax: 0431-44 94 60
Måndag-fredag: 08:00-17:00 | Kvälls- och helgmottagningen Mer info >>
  • Vi erbjuder en mångfald av tjänster för att tillgodose våra patienters önskemål.

Välkommen till Läkarhuset Roslunda

Vi erbjuder en mångfald av tjänster för att tillgodose våra patienters önskemål. Vårt mål är att ge dig god tillgänglighet till vård av bra kvalitet med ett trevligt bemötande. Vi kan erbjuda besök hos familjeläkare, distriktssköterska, arbetsterapeut, sjukgymnaster, psykoterapeut och kiropraktor. Läkarhuset Roslunda är en del av Hälsoval Skåne och arbetar på uppdrag av Region Skåne.

Klicka här för att lista dig hos oss!

Synpunkter

Vi vill gärna veta vad du tycker om oss! Lämna dina åsikter anonymt här.
Det går också bra att ställa frågor till oss i detta formulär!

1177pic
1177 Vårdguidens e-tjänster

Sömnskola>>

Läs mer om vad som händer 
i vår verksamhet under "Aktuellt" >> 

Rutin för asylsökande
vid behov av vård >>

0431 - 44 94 50
Vid Livshotande tillstånd: Ring 112

Läkarhuset Roslunda
Errarpsvägen 3
262 62 Ängelholm

Öppettider

Måndag-fredag: 08:00-17:00
Kvälls- och helgmottagningen
Mer info >>

 

Se vår film

thumbnail

Detta är vi

Kontakta oss

Tele: 0431-44 94 50
Fax: 0431-44 94 60